Overzicht

Overwin unieke uitdagingen voor certificatie en breng uw product op de markt met beoordeling in het veld

WIST U?

  • Beoordelingen in het veld zijn meestal nodig wanneer een product geen certificatie heeft dat door de bevoegde autoriteit (AHJ) of een andere regelgevende instantie wordt geaccepteerd.
  • Beperkte productiecycli, speciaal gemaakte producten, gereviseerde apparatuur of niet-gecertificeerde apparatuur die vanuit andere landen naar Noord-Amerika wordt geïmporteerd, zijn typische redenen om een beoordeling in het veld of speciale inspectie aan te vragen.

Als u wordt geconfronteerd met unieke omstandigheden of uitdagingen waardoor het normale certificatieproces niet haalbaar, of zelfs onmogelijk, is, kan een beoordeling in het veld de ideale oplossing zijn om uw product op de markt te brengen. Met behulp van een beoordeling in het veld kan een gekwalificeerde certificatiedeskundige bepalen of uw niet-gecertificeerde product aan de noodzakelijke veiligheids- en andere toepasselijke normen en voorschriften voldoet. In Canada worden deze beoordelingen ook ‘speciale inspecties’ genoemd.

CSA Group heeft ruim 20 jaar ervaring met beoordelingen in het veld en speciale inspecties. Onze eenmalige beoordeling is snel en kan u helpen uw producten voor Noord-Amerika goed te keuren wanneer u toestemming nodig hebt van lokale bevoegde autoriteiten (AHJ) of andere regelgevende instanties.

Belangrijke redenen om CSA Group te kiezen voor uw beoordelingen in het veld en speciale inspecties voor Noord-Amerika

  • Vertrouw op een leider in Noord-Amerika: CSA Group is een certificatieleider in Canada en de VS, met de expertise en technische kennis van Noord-Amerikaanse producteisen voor snelle beoordelingen
  • Kies voor eenvoud met een one-stop leverancier: wij bieden deze service voor al uw elektrische, gas- en mechanische apparatuur, waaronder industriële bedieningspanelen, geautomatiseerde productie, fabricage van halfgeleiders, verlichtingsarmaturen, schakelborden, robots, verwarming en koeling, commerciële voedselservice, decentrale opwekking, energie opslag systemen, PV en microgrid systemen
  • Testen volgens belangrijke normen en voorschriften: wij testen volgens SPE-1000 (Canadees modelvoorschrift voor de beoordeling van elektrische apparatuur in het veld) en SPE-3000 (modelvoorschrift voor de beoordeling van medische elektrische apparatuur en systemen in het veld), CSA B149.3 (Goedkeuring van gastoestellen in het veld), NFPA 791 (Aanbevolen praktijken en procedures voor de beoordeling van niet-gelabelde elektrische apparatuur), UL 508 (Veiligheidsnorm voor industriële regelapparatuur) en UL 508A (Veiligheidsnorm voor industriële bedieningspanelen)

Waarom CSA Group

Krijg het vereiste veiligheidslabel met een snelle en vereenvoudigde service, wanneer en waar u dat ook nodig hebt

  1. Onze snelle en betrouwbare beoordelingen kunnen in uw lab, uw vestiging of op de definitieve installatieplaats worden uitgevoerd.
  2. De vereiste testen variëren afhankelijk van het type product en installatieplaats omdat ze zijn gebaseerd op de eisen in regionale installatievoorschriften en normen
  3. Als het product eenmaal met succes volgens de toepasselijke eisen is beoordeeld, brengt uw technische vertegenwoordiger van CSA Group een CSA-label met serienummer op elk product aan

evaluatie

Certificatiemerken en -labels van CSA Group worden op zeer vele plaatsen in Noord-Amerika geaccepteerd en erkend

 - Certificatiemerk

Certificatiemerk

Canada, VS

Geeft aan dat het product werd getest en voldoet aan de certificatie-eisen voor elektrische, sanitaire en/of mechanische producten

Canada, VS

 - Certificatiemerk

Certificatiemerk

VS

Geeft aan dat het product werd getest en voldoet aan de certificatie-eisen voor gastoestellen

VS

 - Certificatiemerk

Certificatiemerk

Canada

Geeft aan dat het product werd getest en voldoet aan de certificatie-eisen voor gastoestellen

Canada

 - Veldcertificatielabel

Veldcertificatielabel

Canada, VS

Geeft aan dat het product werd getest en voldoet aan de certificatie- en regionale installatie-eisen voor producten

Canada, VS

 - Speciaal inspectielabel

Speciaal inspectielabel

Canada

Geeft aan dat het product werd getest en voldoet aan de certificatie- en regionale installatie-eisen voor producten die in Canada worden gebruikt

Canada

 - Veldcertificatielabel

Veldcertificatielabel

VS

Geeft aan dat het elektrische product werd getest en voldoet aan de productnormen, lokale installatievoorschriften en de eisen van de Amerikaanse National Fire Protection Association

VS